Ирэдүйгээ өнөөдрөөс эхлэцгээе.

Сертификат болон ассошиэйт зэргийн ангиудад бүртгүүлцгээе.
Бид таньд урт хугацааны зорилгодоо хүрэхэд тань туслах болно. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.
Оюутнууд сургуулийн танилцуулга, каталог болон өргөдлийн маягтын сургуулийн вэбсайтаас татаж авч болно.

Admission Information
Columbia College is committed to equal opportunity in student admissions. Students who are high school graduates or the equivalent qualify for admission and can benefit from the College’s programs and services. Columbia College offers associate degree programs, certificate programs, and non-degree programs in order to accommodate a variety of students with different educational objectives and backgrounds. Some students may not qualify for programs with more stringent requirements. For more information, students should contact the appropriate department and/or the admissions office.

 1. Хэрвээ оюутан элсэлтийн гэрээнд гарын үсэг зурсаны дараа 7 хоногийн дотор сургуульд элсэн орохгүй эсвэл сургуулиас гарахаар шийдвэл бүх хийгдсэн төлбөрийг оюутанд бүрэн нөхөн төлнө.
 2. Хэрвээ энэхүү шийдвэрээ 7 хоногийн дараа, хичээл эхлэхээс өмнө гаргасан бол бүртгэлийн буюу элсэлтийн хураамжийг сургууль нөхөн төлөхгүй.
 3. Хэрвээ энэхүү шийдвэрээ 7 хоногийн дараа, хичээл эхэлсэн үед буюу дууссаны дараа гаргасан бол нөхөн төлбөрийг дараахь хуваарийн дагуу эргүүлэн төлнө:
  Percent of Enrollment Period Completed Refund
  Cancels after the first day of classes and during the first 10% of the session (0%~10%) 90%
  Cancels after the first 10% of the session and until the end of the first 25% of the session (11%~25%) 50%
  Cancels after the first 25% of the session and until the end of the first 50% of the session (26%~50%) 25%
  Cancels after the first 50% of the session (51%~) 0%
 4. Хэрвээ сургууль хаагдах тохиолдолд бүх оюутнуудад төлбөрийг нөхөн төлөх болно.
 5. Нөхөн төлбөр нь сүүлийн өдрийн хичээлийн ирц дээр үндэслэнэ.
 6. Албан ёсны чөлөө авсан оюутан хичээлдээ чөлөө дуусах үед ирээгүй тохиолдолд оюутанд өгөх нөхөн олговорыг чөлөө дуусах өдрөөр тооцож, түүнээс хойш 30 хоногийн дотор нөхөн төлнө.
 7. Бүх нөхөн төлбөрийг оюутаны хичээлдээ ирсэн сүүлчийн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор олгоно.
 8. Сурах бичиг нь оюутны эзэмшил учраас нөхөн төлөгдөхгүй, харин 7 хоногийн дотор цуцалсан бол нөхөн төлөгдөнө.
 9. Олон улсын оюутнууд I-20 авсныхаа дараар төлбөрөө нөхөн авах боломжгүй.

Жич: Энэхүү нөхөн төлбөрийн журам нь Мэргэжлийн боловсрол олгох зөвлөлийн нөхөн төлбөрийн журамтай нийцсэн болно. Нөхөн төлбөрийг тооцохдоо оюутны хичээлийн сүүлийн өдөр нийт хичээлийн үлдсэн цагийн хувьд үндэслэнэ. Ингэж тооцохдоо оюутны бүх төлөгдөөгүй үлдэгдлүүдийг хасна.