Giành lấy tương lai của bạn trên đường đua ngày hôm nay

Nhận Bằng cao đẳng hoặc chứng nhận trong một trong những ngành hàng đầu đất nước.

Columbia College cung cấp các chương trình học nhằm phát triển lực lượng lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của công dân vùng Washington Metropolitan thông qua đào tạo nghề cụ thể.

Với nhiều chương trình học và luôn lấy học sinh làm trung tâm, Columbia College có thể giúp bạn đạt được mục tiêu dài hạn. Liên hệ chúng tôi để biết thông tin năm nay và các thông tin khác.

Học sinh có thể tải xuống danh mục của trường, giới thiệu trường, và đơn đăng ký từ trang web của trường bằng cách sử dụng banner hoặc liên kết web. Học sinh cũng có thể nộp đơn trực tuyến thông qua trang web này và đặt chỗ cho chuyến thăm trường theo cách tương tự.

Admission Information
Columbia College cam kết cơ hội bình đẳng trong tuyển sinh. Học sinh sinh viên tốt nghiệp trung học hoặc tương đương hội đủ tiêu chuẩn và có thể được hưởng lợi từ các chương trình và dịch vụ của nhà trường. Columbia College cung cấp chương trình liên kết cao đẳng, các chương trình chứng chỉ, và các chương trình không cấp bằng với mục tiêu giáo dục sinh viên khác nhau. Một số học sinh có thể không đủ điều kiện cho một số chương trình có yêu cầu nghiêm ngặt. Để biết thêm thông tin, sinh viên cần liên hệ với bộ phận liên quan hoặc văn phòng tuyển sinh.

 1. The entire amount except the application fee paid by the student will be fully refunded if the student chooses not to enroll or withdraws after having signed the enrollment agreement before the first day of instruction.
 2. If a student decides to withdraw or drop out after classes begin, refunds will be made according to the following schedule:
  Percent of Enrollment Period Completed Refund
  Cancels after the first day of classes and during the first 10% of the session (0%~10%) 90%
  Cancels after the first 10% of the session and until the end of the first 25% of the session (11%~25%) 50%
  Cancels after the first 25% of the session and until the end of the first 50% of the session (26%~50%) 25%
  Cancels after the first 50% of the session (51%~) 0%
 3. If the school closes, cancels, or discontinues a course or program, the full amount of tuition and fees will be refunded to all enrolled students.
 4. Refunds will be determined based on the last attendance date.
 5. If a student fails to return to the program by the end of a temporary leave of absence, the refund amount will be determined based on the date of withdrawal or termination, and will be paid within 30 days from the last day of leave of absence.
 6. All refunds due will be paid within 30 days of the student’s last day of attendance.
 7. Purchased books are students’ property and they are not refundable unless they are returned before classes begin.

New international students who paid the deposit for the first session are NOT ELIGIBLE to get a refund after the I-20 is issued.

Columbia College complies with the refund policies adopted by the Commission of Council on Occupational Education.Refund calculation is based on a percentage of the number of clock hours remaining in the program from the last day attended, rounded down to the nearest 10%, minus any unpaid student charges or fees and an administrative fee which is less than 5% of the cost of the program (or $100). The school does not retain any federal funds for any term not attended.